Misja Jonatan

Wychowanie do wiary | Program formacji

Więcej

MIS

FOR

ja Jonatan

MACJA DZIECI

Witaj na mojej stronie internetowej! Jestem pasjonatem wychowywania dzieci i młodzieży do wiary w Jezusa Chrystusa. Poświęciłem wiele godzin na rozmowy i poznawanie młodych ludzi, aby zrozumieć ich potrzeby i wątpliwości w kwestii wiary. Jeśli szukasz inspiracji i materiałów do wychowania do wiary dzieci i młodzieży, to dobrze trafiłeś. Trzeba wspierać dzieci i młodych na drodze ich wiary. Przed Tobą wielka, Boża przygoda. Weź w niej udział!

DOŚWIADCZENIE

Poświęciłem wiele godzin na rozmowy i poznawanie młodych ludzi, aby zrozumieć ich potrzeby i wątpliwości w kwestii wiary.

Kompletna formacja

Materiały są dopasowane do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania, aby zapewnić najlepsze wsparcie wspólnotom.

Duchowy wzrost

Przemyślana strategia pracy z dziećmi i młodzieżą pomaga im w krótkim czasie doświadczyć spotkania z Bogiem.

Moja wizja

PROJEKT JONATAN

Warsztaty szkolenia

O projekcie

Misja

Warsztaty szkolenia

„Niezależnie od różnych okoliczności, chciałbym ogłosić teraz wszystkim młodym rzecz najważniejszą, rzecz pierwszą, która nigdy nie może być przemilczana. Chodzi o wieść zawierającą trzy wielkie prawdy, które wszyscy musimy zawsze wielokrotnie usłyszeć."

Bóg, który jest miłościąPrzede wszystkim chcę powiedzieć wszystkim pierwszą prawdę: „Bóg cię kocha”. Nawet jeśli już to słyszałeś, chcę ci to przypomnieć: Bóg cię kocha. Nigdy w to nie wątp, niezależnie od tego, co ci się przytrafia w życiu. W każdych okolicznościach jesteś nieskończenie miłowany”. Franciszek I

Chcemy przy ich pomocy zachęcić dorosłych, rodziców, ludzi Kościoła do podjęcia pracy duszpasterskiej z dziećmi, młodymi i rodzinami.
Chcemy wesprzeć konkretne parafie, grupy/wspólnoty parafialne w pracy formacyjno-ewangelizacyjnej z dziećmi, młodymi i rodzinami.

Zachęcamy!

Jednodniowe spotkanie formacyjne: wprowadzają w ideę towarzyszenia, która została wyrażona w Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Christus Vivit. Motywują one do podjęcia pracy duszpasterskiej z dziećmi, młodymi i rodzinami. Opisujemy także warunki psychologiczne dorastającego dziecka i trudności z tym związane.


Weekendowe spotkanie rekolekcyjno-formacyjne: Pogłębiają ideę towarzyszenia wyrażoną w Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Christus Vivit. Motywują do podjęcia pracy duszpasterskiej z dziećmi, młodymi i rodzinami. Opisują warunki psychologiczne dorastającego dziecka i trudności z tym związane. Podejmują również temat modelu wychowania religijnego dzieci i młodych.


Tygodniowe rekolekcje dla rodziców starają się odpowiedzieć na pytanie: Jak wychować dziecko do wiary? Uzmysławiają ideę towarzyszenia wyrażoną w Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Christus Vivit. Motywują do podjęcia pracy duszpasterskiej z dziećmi, młodymi i rodzinami. Opisują warunki psychologiczne dorastającego dziecka i trudności z tym związane. Podejmują temat modelu wychowania religijnego dzieci i młodych.


Formacyjno-ewangelizacyjne rekolekcje dla dzieci, młodych. Ich treść i długość zależy od osób nas zapraszających. Przykładowo możemy poprowadzić spotkanie kilku godzinne oparte na świadectwie wiary albo rekolekcje weekendowe ewangelizacyjne albo tygodniowe obejmujące konkretny temat.

O projekcie

Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył!

Franciszek I

Idea towarzyszenia dzieciom i młodzieży na drogach wiary, wybrzmiewa w ostatnich latach wewnątrz Kościoła Katolickiego. Papież Franciszek zwołał XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Młodzi, Wiara i Rozeznanie Powołania (27.10.2018) i napisał Posynodalną Adhortację Apostolską, Christus Vivit (25.03.2019) wskazującą i wyjaśniającą ideę towarzyszenia, czyli podjęcie długoterminowych działań na rzecz wiary młodych osób. Kierując się właśnie papieską podejmujemy wyzwanie w ramach Misji Jonatan, która jest:


Próbą odpowiedzi na ogólną sytuację wiary osób młodych Kościele, która jest oceniana na wciąż słabnącą. Świadczą o tym ukazujące się statystyki, które mówią o wciąż pomniejszającym się zainteresowaniu wiarą, chrześcijaństwem, Kościołem Katolickim młodych osób. Niektóre nawet mówią, że młodzież Polska jest na pierwszym miejscu w świecie na drodze laicyzacji. Moje doświadczenie pracy katechetycznej pokazuje także, że na lekcjach religii po pandemii uczęszcza jeszcze mniej osób, niż przed pandemią. Przykładowo powiem, że dzieci z klas 1-3 uczęszcza około 25% mniej na lekcje religii, niż przed pandemią. Jest to dla mnie dużym zaskoczeniem. W związku z czym, pojawiają się we mnie myśli, które mówią, że przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej nie utrzymuje się już dzięki odpowiedzialności niektórych rodziców dzieci. Czytałem, że nawet 80% rodziców „poddało się” w kwestii religijnego wychowania swoich dzieci, które nie dotyczy wyłącznie dzieci pierwszokomunijnych.
Ukonkretniając zatem myśl dotyczącą próby odpowiedzi na ogólną sytuację wiary osób młodych powiem, że Misja Jonatan pragnie ukazać życie wiary w nowej, interesującej perspektywie dla młodych. Pragnie wesprzeć rodziców i opiekunów osób młodych, i zainspirować ich do podjęcia pracy duszpasterskiej na rzecz młodych w Kościele Katolickim oraz zbudować wspólnoty dziecięco-młodzieżowo-rodzinne. Pragnie wychować przyszłych liderów w Kościele, naszym społeczeństwie, którzy będą się kierować we własnym życiu Ewangelią Jezusa Chrystusa, nauką i Tradycją Kościoła Katolickiego.

Misja Jonatan

Misja Jonatan jest próbą odpowiedzi na ogólną sytuację wiary osób młodych, która jest oceniana na wciąż słabnącą. Świadczą o tym ukazujące się statystyki, które mówią o wciąż pomniejszającym się zainteresowaniu wiarą, chrześcijaństwem, Kościołem Katolickim młodych osób. Niektóre nawet mówią, że młodzież Polska jest na pierwszym miejscu w świecie na drodze laicyzacji.

Moje doświadczenie pracy katechetycznej pokazuje także, że na lekcjach religii po pandemii uczęszcza jeszcze mniej osób, niż przed pandemią. Przykładowo powiem, że dzieci z klas 1-3 uczęszcza około 25% mniej na lekcje religii, niż przed pandemią. Jest to dla mnie dużym zaskoczeniem. W związku z czym, pojawiają się we mnie myśli, które mówią, że przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej nie utrzymuje się już dzięki odpowiedzialności niektórych rodziców dzieci. Czytałem, że nawet 80% rodziców „poddało się” w kwestii religijnego wychowania swoich dzieci, które nie dotyczy wyłącznie dzieci pierwszokomunijnych.

Ukonkretniając zatem myśl dotyczącą próby odpowiedzi na ogólną sytuację wiary osób młodych powiem, że Misja Jonatan pragnie ukazać życie wiary w nowej, interesującej perspektywie dla młodych. Pragnie wesprzeć rodziców i opiekunów osób młodych, i zainspirować ich do podjęcia pracy duszpasterskiej na rzecz młodych w Kościele Katolickim oraz zbudować wspólnoty dziecięco-młodzieżowo-rodzinne. Pragnie wychować przyszłych liderów w Kościele, naszym społeczeństwie, którzy będą się kierować we własnym życiu Ewangelią Jezusa Chrystusa, nauką i Tradycją Kościoła Katolickiego.

Dla kogo jest moja propozycja

Kto może skorzystać?

Kościół parafialny

Kościoły parafialne borykają się z problemem braku młodzieży, a kiedy nawet pojawią się młode osoby, nie wiadomo jak z nimi pracować.

Wspólnoty młodzieżowe

Młodzież chciałaby wzrastać w wierze i poznaniu Boga i często szuka konkretnych propozycji.

Rodzice i dzieci

Bardzo często oczekiwania rodziców, dotyczące zachowania i wyborów życiowych dzieci, nie pokrywają się z ich najgłębszymi, pełnymi miłości, planami.

CHCIAŁBYM, ABYŚCIE WSZYSCY PROROKOWALI - 1 KOR 14

MISJA PROROCKA

Rozwój w służbie proroczej

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa! 1 Kor 14,1

„Chcę usłyszeć Twój głos” wpisuje się w nawoływanie św. Pawła starając się przedstawić pogłębioną treść względem dotychczasowych materiałów dotyczących powołania prorockiego, daru proroctwa w polskim doświadczeniu Odnowy Charyzmatycznej KK. Stara się głębiej wprowadzić osoby zainteresowane tym powołaniem określając 4 płaszczyzny posługi proroczej”:
- zamysł Boga,
- słowo prorocze na tle powołania do łużby proroczej, - formacja prorocka,
- szkoła prorocka na kartach biblijnych

Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej służcie sobie nawzajem tym darem, jaki każdy otrzymał. Jeżeli kto ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli kto pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 1 P 4,10-11

Prorokowanie jest służbą

Bardzo ważne jest, aby bogate życie prorockie nie zostało zamknięte do formy jednego aspektu życia duchowego.

Wasza opinia jest dla mnie ważna

Opinie o formacji

MASZ PYTANIA?

Zadzwoń do nas